.  .
(818 48) 5-43-67 ,
 . - . . . - . . 164570, , . ,
. . , 85
(818 31) 2-19-65, https://vk.com/bereznik_29
  ͻ.      ͻ. . , . , . 2
(81836) 6-31-67, http://-.
  .  Ȼ . Ȼ , . , . , . 1-
(8 818) 2-61-04, http://velskdshi.ru
  ͻ.   3 ͻ. 3 165150, , , . , . , 1
8 (818 36) 6-20-72, 8-921-247-52-63 , http://artvelsk.ru
  ͻ.  ͻ. 165150, . , . , . 20
(81836) 6-56-05, https://vk.com/velskmasta
  ͻ.   ͻ. 165150, , . ,
. , 38
(818 36) 6-01-61, 6-35-62, http://-.
  . , ,   . , , 165150 . , . , . 23
(818 36) 6-25-60, (818 36) 6-42-80 , http://www.velskmo.ru/kul_tur_sport.php
  ͻ.   25 ͻ. 25 165500, , , . , . , . 4
/ (818 54) 3-17-87, http://school25.arkh.muzkult.ru
  ͻ.   ͻ. . , . , . 4
(818 54) 3-19-53 , 88185432141, http://biblioteka29.ru/libraries/vtojmalib/
  ͻ.  ͻ. 165500, , , . , . , 1
(818 54) 3-18-66, 89116784820, https://muzeiverkh.jimdo.com/